Papierowa

36 tekstów – auto­rem jest Pa­piero­wa.

Nadzieja jest umiejętnością zmieniana marzeń w rzeczywistość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lipca 2015, 23:34

Szyb­ko biegnący czas nie udziela nam pożyczek, trze­ba przeżywać każdy mo­ment nasze­go życia naj­le­piej jak pot­ra­fimy.
Liczy się ja­kość a nie ilość przeżytych chwil. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 maja 2015, 11:54

Nikt nie jest w sta­nie zro­zumieć czy­jegoś bólu, każde cier­pienie ma swój włas­ny rozmiar. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 maja 2015, 12:36

Opo­wiadam Ci o swoich marze­niach, a Ty każde­go dnia na­dajesz im co­raz bar­dziej wy­raźny kształt.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 maja 2015, 15:04

Niektóre rzeczy muszą być, in­ne po pros­tu się zdarzyć ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 kwietnia 2015, 14:44

Two­ja miłość do­daje mi od­wa­gi, jest jak niebo, w którym roz­wi­jam skrzydła i nie boję się latać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 kwietnia 2015, 20:05

Zdjęcia są jak skradzione frag­menty cu­dow­nych chwil cen­ne­go cza­su, przecho­wywa­ne w szka­tule nasze­go serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2015, 09:55

Spełniające się marze­nia są pie­szczotą duszy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 kwietnia 2015, 08:10

Ce­rujesz mój po­dar­ty świat ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 marca 2015, 20:04

Nocą kiedy nie ma Ciebie otu­lam szczel­nie swe ciało ko­cem, pod którym marzy się rzeczy­wis­tość, która jest prag­nieniem, abyś był blisko... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2015, 15:24

Papierowa

"Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać." - Kathryn Harrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papierowa

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

31 sierpnia 2015, 13:59Papierowa sko­men­to­wał tek­st Szkatułka

31 sierpnia 2015, 13:57Papierowa wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

31 sierpnia 2015, 13:54Papierowa wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

25 sierpnia 2015, 19:17Papierowa wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

9 sierpnia 2015, 17:49mill sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest umiejętnością zmieniana [...]

31 lipca 2015, 11:28Papierowa wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

30 lipca 2015, 18:35Papierowa wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

30 lipca 2015, 13:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest umiejętnością zmieniana [...]

28 lipca 2015, 15:11Papierowa wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

28 lipca 2015, 11:57Papierowa wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?